ครั้งแรกของโลก ขนมเคลือบน้ำตาลอร่อยที่สุด ในมุมของฉันทุกๆวันกินขนมเคลือบน้ำแทนข้าว ในมุมของฉันทุกๆวันกินขนมเคลือบน้ำแทนข้าว