Vishnu Sahasranamam MS Subbulakshmi Full Version ORIGINAL

Om Shuklãm Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayé Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham Parasharathmajam